Přihlášení
 
uživatelské jméno:

heslo: PŘEDSEDNICTVO
 
Předseda předsednictva
Ing. Petr Kučera, CSc.
Centrum stavebního inženýrství, a.s.
Pražská 16
102 00 Praha 10
tel. 281 017 445
fax 271 751 122
www.csias.cz kucera@csias.cz
  
Místopředseda předsednictva
Ing. Jiří Heš
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
pracoviště Praha
Zelený pruh 99/1560
140 02 Praha 4
tel. 296 374 704
fax 296 374 772
www.itczlin.cz hes@itczlin.cz
  
Místopředsedkyně předsednictva
RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D.
Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675
508 01 Hořice
www.zkk.cz
tel. 493 620 177
fax -
  ao@zkk.cz
  
Členka předsednictva
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p.
Na Florenci 7-9
111 71 Praha 1
tel. 221 773 701
fax -
www.vvud.cz berankova@vvud.cz
  
Člen předsednictva
Ing. Tomáš Hruška
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b
621 00 Brno
tel. 541 120 100
fax 541 211 225
www.szutest.cz hruska@szutest.cz
  
Člen předsednictva
Ing. Lubomír Keim, CSc.
Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
Pražská 16/811
102 00 Praha 10
tel. 281 017 242
fax 281 017 241
www.vups.cz keim@vups.cz
  
Člen předsednictva
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 76a/811
190 00 Praha 9
tel. 286 019 418
fax 286 891 393
www.tzus.cz safarik@tzus.cz
  
Člen předsednictva
Ing. Miloš Zahradník
TESTAV - LAB, s.r.o.
Chodská 7
460 10 Liberec
tel. 485 151 265
fax 485 150 496
www.testav-lab.cz testav-lab@raz-dva.cz
  
Člen předsednictva
Ing. Miroslav Zapletal
Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Louky 304
763 02 Zlín
tel. 577 103 317
fax -
www.zstv.cz mira.zapletal@zstv.cz
  

nahoru