Přihlášení
 
uživatelské jméno:

heslo: ČLENOVÉ SZV
IKATES, s.r.o. ČVUT Praha - Fakulta stavební
Tolstého 186, 415 03 Teplice Experimentální centrum
IČ 25 03 28 36 Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Ing. Lubomír Hnilička IČ 68 40 77 00
tel. 417 502 825 Doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
ikates@seznam.cz tel. 224 355 429
www.ikates.cz fax 224 353 843
  litos@fsv.cvut.cz
www.fsv.cvut.cz
 
Mendelova univerzita v Brně Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Tř. T. Bati 299, 763 02 Zlín - Louky
K Cihelně 304, 763 02 Zlín pracoviště Praha
IČ 62 15 64 89 Zelený pruh 1560/99 140 02 Praha 4
Ing. Petr Sláčík IČ 47 91 03 81
tel. 770 139 713 Ing. Jiří Heš
petr.slacik@zstv.cz tel. 296 374 704
www.mendelu.cz hes@itczlin.cz
www.zstv.cz www.itczlin.cz
QUALIFORM, a.s. PAVUS, a.s.
Mlaty 672/8, 642 00 Brno Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČ 49 45 02 63 IČ 60 19 31 74
Ing. Michal Šenkýř Ing. Jaroslav Dufek
tel. 547 422 511 tel. 286 019 586
senkyr@qualiform.cz dufek@pavus.cz
www.qualiform.cz www.pavus.cz
Státní zkušebna strojů, a.s. SMP CZ, a.s.
Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy Vyskočilova 1566, 1400 00 Praha 4
IČ 27 14 62 35 IČ 27 19 51 47
Ing. Miloslav Vomočil Ing. Václav Krauz
tel. 235 018 256 tel. 602 645 836
vomocil@statnizkusebna.cz krauz@smp.cz
www.statnizkusebna.cz www.smp.cz
 
Studio D - akustika, s.r.o. Strojírenský zkušební ústav, s.p.
U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice Hudcova 454/56b, 621 00 Brno
IČ 25 17 42 40 IČ 00 00 14 90
Ing. František Dolejší Ing. Tomáš Hruška
tel. 387 718 485 tel. 541 120 100
akustikad@akustikad.cz hruska@szutest.cz
www.akustikad.cz www.szutest.cz
Technický a zkušební ústav stavební SYNPO, a.s.
Praha, s.p. S.K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ 46 50 47 11
IČ 00 01 56 79 Ing. Vladimír Špaček, CSc.
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz tel. 466 304 021
tel. 286 019 418 vladimir.spacek@synpo.cz
safarik@tzus.cz www.synpo.cz
www.tzus.cz
 
Ústav teoretické a aplikované mechaniky TESTAV - LAB, s.r.o.
AV ČR, v.v.i. Chodská 7, 460 10 Liberec
Prosecká 76, 190 00 Praha 9 IČ 25 03 66 45
IČ 00 02 62 80 Ing. Miloš Zahradník
doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. tel. 485 151 265
tel. 286 885 382 testav-lab@raz-dva.cz
pospisil@itam.cas.cz www.testav-lab.cz
www.itam.cas.cz
 
Výzkumný ústav pozemních staveb Výzkumný a vývojový ústav dřevařský
Certifikační společnost, s.r.o. Praha, s.p.
Pražská 16, 102 00 Praha 10 Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
IČ 25 05 20 63 IČ 00 01 41 25
Ing. Lubomír Keim, CSc. Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
tel. 281 017 242 tel. 221 773 718
keim@vups.cz berankova@vvud.cz
www.vups.cz www.vvud.cz
Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.
Husova 2274, 508 01 Hořice Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno
IČ 64 82 80 42 IČ 26 23 25 11
RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D. Ing. Pavel Buchta
tel. 493 620 177 tel. 513 036 090
ao@zkk.cz buchta@vustah.cz
www.zkk.cz www.vustah.cz
 

nahoru