Přihlášení
 
uživatelské jméno:

heslo: ČLENOVÉ SZV
Centrum stavebního inženýrství, a.s. ČVUT Praha - Fakulta stavební
Pražská 16, 102 00 Praha 10 Thákurova 7, 166 29 Praha 6
IČ 45 27 48 60 IČ 68 40 77 00
Ing. Petr Kučera, CSc. Doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
tel. 281 017 445 tel. 224 355 429
fax 271 751 122 fax 224 353 843
kucera@csias.cz litos@fsv.cvut.cz
www.csias.cz www.fsv.cvut.cz
ecentrum.fsv.cvut.cz
IKATES, s.r.o. Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Tolstého 186, 415 03 Teplice Tř. T. Bati 299, 763 02 Zlín - Louky
IČ 25 03 28 36 pracoviště Praha
Ing. Lubomír Hnilička Zelený pruh 99/1560 140 02 Praha 4
tel. 417 502 825 Ing. Jiří Heš
fax 417 502 825 tel. 296 374 704
ikates@volny.cz fax 296 374 772
hes@itczlin.cz
www.itczlin.cz
Mendelova univerzita v Brně PAVUS, a.s.
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Louky 304, 763 02 Zlín IČ 60 19 31 74
IČ 62 15 64 89 Ing. Jaroslav Dufek
Ing. Miroslav Zapletal tel. 286 019 586
tel. 577 103 317 fax 286 019 590
mir.zapletal@zstv.cz dufek@pavus.cz
www.mendelu.cz www.pavus.cz
www.zstv.cz
QUALIFORM, a.s. SMP CZ, a.s.
Mlaty 672/8, 642 00 Brno Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
IČ 49 45 02 63 IČ 27 19 51 47
Ing. Jan Svobodník, EurChem Ing. Václav Krauz
tel. 547 422 525 tel. 602 645 836
reditel@qualiform.cz krauz@smp.cz
www.qualiform.cz Ing. Jaroslav Veselý
pověřen zastupováním
tel. 602 645 860
jarves@jarves.cz
www.smp.cz
Státní zkušebna zemědělských, Strojírenský zkušební ústav, s.p.
potravinářských a lesnických strojů, a.s. Hudcova 56b, 621 00 Brno
Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy IČ 00 00 14 90
IČ 27 14 62 35 Ing. Tomáš Hruška
Ing. Vratislav Zykán tel. 541 120 100
tel. 235 018 229 fax 541 211 225
fax 235 315 226 hruska@szutest.cz
zykan@szzpls.cz www.szutest.cz
www.szzpls.cz
Studio D - akustika, s.r.o. SYNPO, a.s.
U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice S.K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
IČ 25 17 42 40 IČ 46 50 47 11
Ing. František Dolejší Ing. Vladimír Špaček, CSc.
tel. 387 718 485 tel. 466 304 021
fax 387 202 590 fax 466 303 333
akustikad@akustikad.cz vladimir.spacek@synpo.cz
www.synpo.cz
Technický a zkušební ústav stavební TESTAV - LAB, s.r.o.
Praha, s.p. Chodská 7, 460 10 Liberec
Prosecká 811/76 A, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ 25 03 66 45
IČ 00 01 56 79 Ing. Miloš Zahradník
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz tel. 485 151 265
tel. 286 019 418 fax 485 150 496
fax 286 891 393 testav-lab@raz-dva.cz
safarik@tzus.cz
www.tzus.cz
Ústav teoretické a aplikované mechaniky Výzkumný a vývojový ústav dřevařský
AV ČR Praha, s.p.
Prosecká 76, 190 00 Praha 9 Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
IČ 68 37 82 97 IČ 00 01 41 25
Ing. Miloš Drdácký, DrSc. Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
tel. 286 885 382 tel. 221 773 718
fax 286 884 634 berankova@vvud.cz
drdacky@itam.cas.cz www.vvud.cz
www.itam.cas.cz
Výzkumný ústav pozemních staveb Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.
Certifikační společnost, s.r.o. Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno
Pražská 16, 102 00 Praha 10 IČ 26 23 25 11
IČ 25 05 20 63 Ing. Pavel Buchta
Ing. Lubomír Keim, CSc. tel. 730 896 333
tel. 281 017 242 fax 543 216 029
fax 281 017 241 buchta@vustah.cz
keim@vups.cz www.vustah.cz
www.vups.cz
Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 2274, 508 01 Hořice
IČ 64 82 80 42
RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D.
tel. 493 620 177
ao@zkk.cz
www.zkk.cz

nahoru