Přihlášení
 
uživatelské jméno:

heslo: 

 Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV) je samostatné zájmové sdružení, založené a zaregistrované podle zákona o sdružování občanů v roce 1991. Jeho členem se může stát každá fyzická a právnická osoba, která se zabývá zkušebnictvím a péčí o jakost v oboru výstavby. Cílem péče o jakost je ochrana spotřebitele, výrobce i státu.

Svaz spolupracuje s orgány státní správy a s profesními svazy, je partnerem zahraničním organizacím ve stavebním zkušebnictví a je partnerem organizací reprezentujících české zkušebnictví v zahraničí.

SZV má 24 členů a jsou jimi laboratoře a zkušebny teoretické a experimentální sféry, sféry regulované i neregulované, státní, soukromé i podnikové. Svaz má své zastoupení v Radě MPO pro jakost, v představenstvu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, je členem SIA ČR - Rady výstavby a stavebnictví, úzce spolupracuje s Českou společností pro stavební právo, je členem České společnosti pro jakost a Sdružení pro Cenu České republiky za jakost.

Je založena úzká spolupráce s časopisy Stavitel, Stavební kontakt, Stavební listy a Stavebnictví a interier a je navázána spolupráce a výměna poznatků s Ústavem soudního inženýrství při VUT Brno.